ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΛΙΩΤΗΣ

Τ. & Κ. Παπανικολάου 24, 21100, Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 28365 - Κινητό: 6944 583704 - Φαξ: 27520 96248
e-mail:info@cheliotis.gr & xeliotis@otenet.gr

Πατήστε εδώ για Ελληνικά

CHELIOTIS LAW FIRM

T. K. Papanikolaou 24, 21100, Nafplio, Argolida Greece
Tel: 27520 28365 - Mobile: 6944 583704 - Fax: 27520 96248
e-mail:info@cheliotis.gr & xeliotis@otenet.gr

Click here for English